sadat abad view 2
suit pic no1

واحد تک دوزی

این واحد به منظور جلب رضایت عزیزانی با سلایق خاص ایجاد گردیده تا با انتخاب بهترین پارچه های روز اروپا و تلفیق هنر استادکاران خیاط و ماشین آلات صنعتی دوخت ایتالیا، البسه ای مطابق میل ایشان تولید گردد.

تک دوزی
شهرک غرب زاگوراتی
تک دوزی