coat category header
suit pic no 3

کت و شلوار

لازم به ذکر است  پس از چند روز استفاده از کت و شلوارهایی که در آنها استفاده نکنید بدین ترتیب که جیب های لباس خود را خالی نموده و آن را درفضای خنک آویزان کنید. برای رفع چروک لباس های پشمی می توان آن ها را در فضای خنک دستگاه بخار یا با پارچه نم دار و یا قرار دادن اتو با درجه حرارت ملایم انجام دهید.

coat category middle
suit pic no 2
suit category
suit pic no1
suit pic no 4