t shirt header
t shirt - purple

تی شرت

برای شستشوی تی شرت می توانید در ماشین لباسشویی با حداکثر حرارت 40 درجه سانتی گراد بشویید. و با دور آرام ماشین آبکشی کنید. در ضمن برای خشک شدن، لباس را در محیط باز از چوب لباسی آویزان کنید.

t shirt collection
t shirt gray
t shirt yellow
t shirt red
t shirt blue